Học Phí

Ở Talks bạn càng siêng, học càng nhiều, càng giỏi càng rẻ.

Bên cạnh đó, học viên chính thức của Talks sẽ được tham dự các hoạt động tổ chức bởi Talks mà không cần phải trả phí.

Hãy đăng ký học với Talks ngay hôm nay để khám phá bạn nhé!

test

Học với Talks

Làm với Talks

   

Talks Café 100% English
TPHCM - Hà Nội - Đồng Nai - Cần Thơ

Mọi thông tin xin gửi về

Biên Hòa: 0899.525.312
 Hồ Chí Minh: 0899.525.309

Log in