Làm với Talks

Làm Việc tại Talks

Vì sao làm việc cho Talks

Tầm nhìn mang tiếng anh tới toàn thế hệ trẻ Việt Nam.

Mô hình sáng tạo - tiên phong - duy nhất.

Mức lương + thưởng + cổ phiếu tương ứng với sự đóng góp và cam kết.

SẾP tốt - giỏi - có tâm và các bạn cần điều đó.

Lịch dạy học linh động và bạn tự chọn.

test

Học với Talks

Làm với Talks

   

Talks Café 100% English
TPHCM - Hà Nội - Đồng Nai - Cần Thơ

Mọi thông tin xin gửi về

Biên Hòa: 0899.525.312
 Hồ Chí Minh: 0899.525.309

Log in